Regulamin konkursu "Koszulki treningowe siatkarzy Asseco Resovii"1. Organizatorem konkursu jest Agora S.A. oddział w Rzeszowie, ul. Powstańców Warszawy 14, 35-029 Rzeszów2. Do wygrania w konkursie mamy dwie koszulki treningowe siatkarzy Asseco Resovii3. Ogłoszenie konkursu nastąpi w dniu 1 września 2015 roku na stronie rzeszow.sport.pl i rzeszow.wyborcza.pl4. Udział w konkursie mogą wziąć wyłącznie osoby, które skończyły 18 lat.5. Aby wziąć udział w konkursie należy w dniu 1 września 2015 roku drogą mailową wysłać prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe wskazane na stronie rzeszow.sport.pl i rzeszow.wyborcza.pl, na adres konkurs_rzeszow@gazeta.pl.6. Jedna osoba może wysłać dowolną liczbę maili z odpowiedzią.7. W konkursie nagrodzimy 2 osoby, które przyślą na wskazany na stronie rzeszow.gazeta.pl i rzeszow.sport.pl adres mailowy, e-maila z prawidłowymi odpowiedzią i ich e-maile zostaną zarejestrowane w systemie Agora S.A. jako pierwsze.8. Rozwiązanie konkursu nastąpi w dniu 2 września 2015 roku.9. Zwycięzcy konkursu zostaną poinformowani o zdobyciu nagrody i sposobie jej odbioru w e-mailu zwrotnym wysłanym najpóźniej w dniu 3 września 2015 roku do godziny 14:00.10. Po rozwiązaniu konkursu Organizator kontaktuje się wyłącznie ze zwycięzcami.11. Nagrody w konkursie będą wyłącznie do odbioru osobistego w siedzibie Gazety Wyborczej w Rzeszowie, u. Powstańców Warszawy 14, od dnia 7 września do 14 września.12. Nagrody zdobyte w konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na inną nagrodę.13. Nagrody nieodebrane we wskazanym terminie pozostają do dyspozycji Fundatora.2B 25-334 Kielce14. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora. W kwestiach dotyczących przebiegu Konkursu, nieprzewidzianych niniejszym regulaminem, głos rozstrzygający należy do Organizatora.15. Reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie listem na adres Gazeta Wyborcza, ul. Gdańska 27, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem "Asseco Resovia". przez cały czas trwania konkursu oraz w ciągu 14 dni po jego zakończeniu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Decydująca jest data stempla pocztowego. Prawo złożenia reklamacji przysługuje wyłącznie uczestnikom konkursu